ŚCIEŻKA

Skoro już się tu znalazłeś, z pewnością szukasz
w życiu czegoś więcej. Czegoś, co ma jakiś głębszy sens. Czegoś, co naprawdę może cię wesprzeć i pomóc ci wznieść się ponad życiowe wyzwania.

ŚCIEŻKA DO BOGA

Bhakti oznacza miłość i oddanie Bogu. Życie
w duchu bhakti to droga do świadomego kochania Boga – nie tylko w sposób powierzchowny, ale głęboko w sercu, w każdej chwili naszego życia.

Paramahamsa Vishwananda naucza, że urzeczywistnienie Boga jest najwyższym celem ludzkiego życia. On jest tutaj po to, aby poprowadzić cię na tej drodze i pomóc ci żyć w bhakti poprzez pielęgnowanie i rozwijanie twojej własnej, unikalnej
i osobistej relacji z Bogiem.

Mając urzeczywistnionego Mistrza, osiągnięcie tego celu możliwe jest nie tylko dla joginów i świętych.

PODRÓŻ DUSZY

Prawdziwa wiedza i szczera praktyka są w stanie doprowadzić do stanu nazywanego urzeczywistnieniem Jaźni, w którym doświadcza się własnej boskości. Ale to jeszcze nie jest ostateczny etap.

Wyjście poza ten poziom następuje, gdy uświadamiamy sobie źródło życia obecne w całym stworzeniu. Ten stan nazywany jest urzeczywistnieniem Boga. Urzeczywistnienie Boga jest ważne, ponieważ uwalnia od cyklu narodzin i śmierci oraz pozwala ujrzeć wieczną rzeczywistość, która jest podstawą wszystkiego.

Aby było to możliwe, Bhakti Marga oferuje wyjątkowe, holistyczne podejście, mocno osadzone na prastarej duchowej tradycji i oparte na czterech ramionach.

JEDEN BÓG – WIELE OBLICZY

Wierzymy w jednego Boga. Jego imię to Śriman Narajana.

Chociaż żyje On w naszym wnętrzu, przybiera też różne formy na zewnątrz. Te formy pozwalają nam doświadczyć z Nim relacji, która jest najważniejszą relacją w naszym życiu.

Każda z tych zewnętrznych form zawiera w sobie unikalny zestaw atrybutów i cech, dzięki czemu możesz kochać i nawiązać relację z tą, która jest dla ciebie najbardziej atrakcyjna.

ŁASKA GURU

Własne wysiłki mogą doprowadzić nas jedynie do rozpoczęcia podróży ku urzeczywistnieniu Boga. Aby wykroczyć poza ograniczenia świata materialnego, potrzebna jest łaska prawdziwego Mistrza.

Paramahamsa Vishwananda jest satguru, który przeszedł tę drogę i może pomóc ci przekroczyć własne ograniczenia. Obudzi On w twoim sercu Boską Miłość
i poprowadzi cię na tej ścieżce za pomocą unikalnego połączenia praktyk duchowych.

 

Joga I Medytacja
Sztuka Duchowa
Wiedza
Rytuały