PARAMAHAMSA VISHWANANDA

Paramahamsa Vishwananda jest urzeczywistnionym Mistrzem, który żyje w jedności z Bogiem. Jego celem jest pomóc nam wszystkim doświadczyć tej samej boskiej relacji jeszcze w tym życiu. Właśnie to czyni Go tak wyjątkowym.

„Jeśli polegasz tylko na swojej własnej sile, możesz osiągnąć tylko pewien poziom rozwoju duchowego, natomiast urzeczywistnienie Najwyższego, transformacja, która sprawia, że stajemy się Boskim Światłem, wymaga łaski Mistrza. Dopóki Mistrz się nie pojawi, nie jest to możliwe”.

Paramahamsa Vishwananda

ZAŁOŻYCIEL BHAKTI MARGI

Paramahamsa Vishwananda jako mistrz przejawia wiele aspektów, które zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, czynią Go uosobieniem bhakti (oddania). Jest wisznuickim aćarją, mistrzem Krija Jogi, a także satguru, założycielem i przywódcą misji o nazwie Bhakti Marga.

Jest siłą napędową i inspiracją dla wszystkiego, co misja ta robi w służbie ludzkości. Poprzez unikalne przenikanie się elementów różnych tradycji, Paramahamsa Vishwananda oferuje sprawdzoną ścieżkę i wsparcie, abyśmy ostatecznie mogli osiągnąć urzeczywistnienie Boga.

PRAKTYKI, KTÓRE TRANSFORMUJĄ

Paramahamsa Vishwananda zapewnia nam odpowiednio przygotowaną ścieżkę oraz sprawdzone narzędzia, aby wydobyć mądrość naszych serc i połączyć nas z Bogiem. Praktyki te pomagają wcielać bhakti w nasze życie codzienne poprzez pielęgnowanie osobistej relacji z Bogiem.

Paramahamsa Vishwananda oferuje unikalną gamę technik duchowych. Przekazał je po to, by umożliwić ludziom osiągnięcie wyższego poziomu duchowego.

SPOTKAJ SIĘ Z MISTRZEM

Możliwość spotkania żyjącego Mistrza i satguru to niezwykle rzadka i cenna szansa. Bez względu na to, czy twoją uwagę przyciągnęła Jego bezwarunkowa Miłość, głęboka mądrość, czy też wrodzona, mistrzowska natura, spotkanie z Nim nie jest czymś przypadkowym. Jest to doświadczenie, które ma za zadanie obudzić twoją duszę.

Życie Paramahamsy Vishwanandy poświęcone jest służbie ludzkości, a On sam czyni siebie dostępnym na wiele sposobów. Każda chwila, którą z Nim spędzasz, jest cenna. Korzystaj więc z tej okazji, kiedy tylko możesz.

INSIGHTS FROM THE MASTER
– MISTRZ WYJAŚNIA

Paramahamsa Vishwananda, zgodnie z odwieczną tradycją, odpowiada na pytania ludzi poprzez spotkania zwane satsangami lub też duchowymi rozmowami. Rzadko zdarza się, że możemy mieć tak bliski kontakt z żyjącym Mistrzem, z satguru oraz możliwość, by się od Niego uczyć.

KIRTAN Z MISTRZEM

W relacji pomiędzy Miłującym i Ukochanym istnieje tylko jedno doświadczenie, jedna motywacja i tylko jedna rzeczywistość – Just Love – po prostu Miłość. Dołącz do nas, śpiewaj, klaszcz, tańcz – poczuj się wolny.

PONADCZASOWA MĄDROŚĆ

Możliwość uczenia się od prawdziwego Mistrza jest tak bezcenna, że nie da się tego wyrazić słowami. Jego poczucie humoru i praktyczne podejście sprawią, że odkryjesz siebie na nowo, uświadamiając sobie swój cel i miejsce na ziemi. Ponadczasowa mądrość, którą dzieli się z nami, sprawia, że nawet skomplikowane tematy stają się praktyczne i adekwatne również w obecnej rzeczywistości.

W ciągu ostatnich lat Paramahamsa Vishwananda wygłosił szczegółowe, pełne głębokiej mądrości komentarze do najważniejszych wedyjskich pism świętych, takich jak: Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam i Guru Gita .